Nordplus Horisontal administrationsmidler (Hovedadministrator samt medadministrator for øvrige Nordplus program) 2018-2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor området livslang læring, og bidrar til å utvikle det nordiske og det nordisk-baltiske utdanningssamarbeidet. Se mer, https://www.nordplusonline.org/

Senast uppdaterad:
2023-03-28 14:10