Bæredygtig udvikling af kystsamfund i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet sætter fokus på en bæredygtig fremtidig udvikling af kystsamfund i Norden. Afhængigheden af havets ressourcer er et fælles historisk vilkår for Nordens kystsamfund. Med tiden er denne afhængighed dog markant ændret, og hænger sammen med at også kystsamfundenes økonomiske, politiske og sociokulturelle sammenhænge har ændret sig markant. Hvordan sikrer vi at børn og unge i kystsamfund kan se en fremtid for dem selv i disse samfund? De små og ofte perifere kystsamfund står overfor en række demografiske udfordringer med en aldrende befolkning og unge der søger ind til centrene. Ønsker vi at have en høj nordisk sammenhængskraft, hvor kystsamfundene ikke bliver hægtet af, er vi fremadrettet nødt til sikre en bæredygtig udvikling Målet med projektet er, via en holistisk tilgang og gennem nordisk samarbejde, at sætte varige fodaftryk i.f.t. forvaltning af havets ressourcer, hvordan vi økonomisk bedst muligt udnytter fisken samt at vi sikrer et trygt miljø at vokse op og arb

Senast uppdaterad:
2024-01-16 14:46