AMR - Felles-nordisk kommunikasjonskampanje (NO formandskabsprojekt)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Hvis antibiotika skal forbli et globalt fellesgode for kommende generasjoner, må vi sette oss ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige igjen kan få dødelig utfall. Norden har et lavt forbruk av antibiotika sammenlignet med mange andre land, særlig til husdyr og fisk, men vi kan likevel bli bedre. Særlig er det behov for målrettet og kunnskapsbasert informasjon om den nære sammenhengen mellom antibiotikabruk og antibiotikaresistens og hvilke følger økt antibiotikaresistens kan få for folkehelsen. Med dette projekt vil de nordiske folkehelseinstituttene og helsedirektoratene i samarbeid med dyrehelsemyndighetene utarbeide en felles-nordisk, generisk kommunikasjonsplan, inkludert en felles nordisk kampanje (film, videosnutt, datavisualisering, innhold til nettsider, markeds

Senast uppdaterad:
2021-11-10 11:25