NMF ramkontrakt 2024-2026

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Livsmedelsverket är ordförande och sekreterare i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för livsmedelssäkerhet och konsumentinformation (NMF) och ansvarar för administrationen av NMF:s projektfinansiering. Projektets mål är att de planerade aktiviteterna ska bidra till en hälsosammare och mera hållbar livsstil bland befolkningen i Norden och till ett hälsosammare och mer hållbart livsmedelssystem.

Senast uppdaterad:
2024-03-18 13:31