INSTÄLLT: How art and culture innovate a sustainable tourism.

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Klimatkrisen och pandemin har skapat en medvetenhet om hur turism och resande påverkar vår miljö, både lokalt och globalt. Vi är medvetna om att det finns risker med en alltför stor turism men samtidigt vet vi att det faktum att människor resor och migrerar också har positiva effekter på en lokal och global nivå. Tre samtal, på södra Island, I Umeå och I rom kommer ge oss möjlighet att diskutera hur vi kan uppnå en mer hållbar turism, där konst och kultur är en aktiv del. Hur kan konstnärers experimenterande producera innovativa och lekfulla lösningar som ger resenärer möjlighet att resa och besöka nya platser med respekt för miljön och dess invånare sett i ett långsiktigt perspektiv?

Senast uppdaterad:
2023-08-22 11:48