Nordisk samarbeid om kryptovalutaetterforskning

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Kryptovaluta muliggjør innovasjon og nye former for digitalisering. Analyser utført av selskapet Chainalysis viser at de nordiske landene i stor grad har tatt i bruk kryptovaluta, deriblant desentraliserte finanstjenester (DeFi) som er blitt muliggjort av kombinasjonen av blokkjedeteknologi og smartkontrakter. Kryptovaluta fører også med seg utfordringer knyttet til energibruk og kriminalitet. Kryptovaluta utfordrer politiets kompetanse og kapasitet, samtidig som dagens lover i ulik grad er tilpasset denne formen for overføring av verdier. Prosjektet ønsker i første omgang å samle etterforskere og påtalejurister i de nordiske landene for felles kursing og for å dele erfaringer og diskutere regelverksendringer.

Senast uppdaterad:
2023-08-22 11:13