Nordic Design Summit 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiskt designmöte 2024 - Design för ett grönt, bärkraftigt och socialt hållbart Norden är en mötesplats lunch-till-lunch för nordiska och baltiska designorganisationer och beslutsfattare inom näringsliv, offentlig sektor och akademi för att lära av, och inspireras av varandra, i arbetet med industrins och samhällets gröna och cirkulära omställning med fokus på designområdets betydelse för detta arbete.

Senast uppdaterad:
2024-05-23 08:54