Nordisk samarbeid for å finne nøkkelen til effektiv forebygging av arbeidsrelaterade nakkesmerter: Slapp av i nakken for å unngå smerter; men hvor lang tid og hvor ofte? - en omfattende analyse av flere studier med elektromygrafiske målinger

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Dagens arbeidsliv har et stort og stigende omfang av repetitivt og ensformig arbeid. Denne type arbeid øker risiko for nakkesmerte, som kan gi sykefravær og nedsatt produktivitet. Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er om det er mulig å fastsette anbefalinger for varighet og frekvens av pauser for å redusere risiko. Flere mindre, og derfor noe usikre, undersøkelser av ensformig nakkebelastende arbeid har vist at korte pauser i muskelaktivitet kan redusere risikoen for nakkesmerter. For å få sikrere estimater må man derfor ha tilgang til et større datamateriale. Mindre studier av disse forhold i Danmark, Norge og Sverige har totalt inkludert ca. 1.200 personer av begge kjønn, men målingene er aldri blitt vurdert samlet. Vi søker om å finansiere en person i to år som samler disse anonymiserte data, analyserer og publiserer resultatene nasjonalt og internasjonalt.

Senast uppdaterad:
2024-02-01 14:34