IFI - Styrkede sundheds- og integrationsindsatser og -samarbejde: Covid-19 som case

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Med afsæt i Covid19-pandemien som eksemplarisk case er projektets formål at styrke viden og samarbejdsmodeller for, hvordan de nordiske sundheds- og integrationsindsatser effektivt tilrettelægges, så de skaber størst mulig effekt for målgruppen af indvandrere og flygtninge. Projektet vil dermed bidrage til at forebygge ulighed i sundhed og styrke health literacy og således afbøde de samfunds- og sundhedsmæssige følgevirkninger af pandemien. Den indsamlede viden vil både blive anvendt til at understøtte den fortløbende Covid19-indsats med fokus på vaccineudrulning og til fremadrettet at løfte viden om virksomme sundheds- og integrationstiltag.

Senast uppdaterad:
2024-01-16 14:34