NMKL 2022

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

www.nmkl.org Nordic Committee on Food Analysis, NMKL, ble etablert i 1947 og består av kjemikere, mikrobiologer, sensoriske analytikere og statistikere fra de fem nordiske landene: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som gjennomgår og sertifiserer proprietære metoder, ble innlemmet i NMKL i 2007. Organisatorisk er NMKL knyttet til Nordisk Ministerråd gjennom EK-FJLS Food. NMKL-sekretariatet er lokalisert ved Havforskningsinstituttet (IMR), i Bergen, Norge siden november 2020. Våre mål er å: - være et nordisk nettverk av eksperter på matanalyse - gi pålitelige metoder og prosedyrer for mat og fôr - tilby NordVal-sertifiserte metoder for fôr-, mat- og miljøprøver - utvikle retningslinjer for laboratorier og brukere av analyseresultater - organisere relevante kurs, workshops og seminarer både nasjonalt og internasjonalt - fremme nordiske interesser internasjonalt om temaer knyttet til matmetodikk

Senast uppdaterad:
2023-05-08 10:49