A Nordic Model for Regenerative Tourism

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Turism har visat sig vara en drivkraft för förnyelse och vitalisering av de små och spridda samhällen som karakteriserar de Nordiska länderna. De är ömtåliga och känsliga för alla slags störningar, ekonomiska likaväl som naturliga och de är ofta beroende af turism. Begreppet „hållbar turism“ har utvecklats avsevärt sedan det först definerades, senast med nya krav om "regenerativ turism". Det Nordiska samhället har möjligheten att leda denna paradigmförändring, till förmån för alla medborgare. Det övergripande målet med detta projekt är att skapa relevanta verktyg för utvecklingen av en hållbar, motståndskraftig och regenerativ turism i Norden. Milstolpar och resultat inkluderar: · Relevanta nätverk för intressenter · Udkast til program, verktyg och utbildningsmaterial · Översikt på relevanta kriterier för mätningar · Definering av pilotprogram

Senast uppdaterad:
2024-03-22 12:22