Nordiska nätverket för smittskydd och vårdhygien

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets mål är att bygga upp och vidmakthålla ett nätverk för personer i de nordiska länderna som sysslar med, eller vill påbörja, forskning och utveckling inom smittskydd och vårdhygien. Nätverket är öppet för olika professioner inlusive läkare, sjuksköterskor,veterinärer, biomedicinska analytiker, biologer, miljötekniker med flera. Syftet är att stärka den vetenskapliga basen inom infektionskontroll och stärka det nordiska samarbetet inom detta område. Covidpandemin har visat på vikten av forskning och samordning inom infektionskontroll. I projektet ingår: • En hemsida med information om kurser, konferenser inom området, vilka anslag som finns att söka, värdefulla publikationer och andra dokument. Medlemmar i nätverket kan hålla kontakt via hemsidan. • Ett årligt 3 dagars nätverksmöte i Göteborg. Halva dagarna utgörs av föreläsningar av etablerade forskare som belyser centrala tema inom smittskydd och vårdhygien. Dessa ges på plats i Göteborg och sänds även digitalt.

Senast uppdaterad:
2024-01-25 14:18