Demokrati, inkludering och sammanhållning (12.7)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordiska ministerrådet ska upprätthålla tilliten och sammanhållningen i Norden, de gemensamma värderingarna och den nordiska gemenskapen med fokus på kultur, demokrati, jämställdhet, inkludering, icke-diskriminering och yttrandefrihet. Helheten kring demokrati, inkludering och sammanhållning tar utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och målsättning om utbildning, hållbar utbildning och globalt medborgarskap (4.7). Nordiska ministerrådet ska under 2021–2024 bidra till att demokrati, inkludering och sammanhållning stärks i de nordiska skolornas utbildningsuppdrag. Målet är att - främja utbildningssektorns förmåga att möta samhällsutmaningarna med demokratiska medel - främja ett aktivt demokratiskt och globalt medborgarskap och kritiskt tänkande hos barn och unga enligt FN:s Agenda 2030 världsmål 4.7 - förebygga diskriminering, marginalisering och desinformation - bidra till tilliten och tillhörigheten i samhället

Senast uppdaterad:
2023-12-01 13:16