INDIGENOUS PEOPLES IN WORLD POLITICS

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Uttrycket "the Indigenous way" står för den variation av kunskap som finns bland ursprungsbefolkningar. Genom arbetet av Arctic Circle Mission Council on Global-Arctic Indigenous Dialogue, kommer projektet att belysa de verkligheter som utsprungsbefolkningar upplever över hela världen. Genom att stå värd för projektet under Artctic Circle's Grönlandsforum i Augusti och the Arctic Circle's Assembly i Oktober på Island, så kommer projektet att få internationellt såväl som Nordisk uppmärksamhet med en stor möjlighet för internationell PR-potential.

Senast uppdaterad:
2023-07-25 11:13