Info Norden Åland 2021->

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Info Norden er Ministerrådets informationstjänst. Info Norden har som uppgift att underlätta den inomnordiska mobiliteten för privatpersoner samt små- och medelstora företag. Detta skall dels göras genom att på nätet tillhandahålla information om gällande regelverk i Norden, dels genom att i enskilda fall vägleda frågeställare till sakkunniga tjänstemän på myndigheter och organisationer, samt genom att informera berörda myndigheter m.fl. om regelverk och andra förhållanden som är av relevans för att underlätta mobiliteten inom Norden.

Senast uppdaterad:
2024-05-07 10:17