Nordisk HTA-konferens (WGEMA)

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Sverige avser att stärka samarbetet på läkemedelsområdet genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte i enlighet med prioriteringarna i Nordiska ministerrådets mandat för WGEMA. Ett gememensamt möte kommer att hållas i Stockholm under september 2024 under två dagar för WGEMA steering och WGEMA:s arbetsgrupper (workstreams). Även representanter för NLF och FINOSE kommer delta på mötet.Teman som ny läkemedelslagstiftning i EU, evidenskrav för nya kostnadsdrivande läkemedel, betalningsvilja, miljö och läkemedel, prisjämförelser, apoteksmarknadsfrågor liksom förebyggande av bristsituationer ingår det som kommer att diskuteras.

Senast uppdaterad:
2024-03-22 14:30