Digital bridge: Connecting Nordics business actors with opportunities in Rwanda

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets syfte är att stärka konkurrenskraften hos nordiska företag and öka utbytet av nordiskt kunnande inom grön teknologi och hållbarhetslösningar i Rwanda. Detta genom en integrerad digital plattform för nordiska företag och delegationsresor. Nordiska länder är ledande när det kommer till grön teknologi och innovationskapacitet. Det finns således potential att bidra till hållbar omställningar och övergång från fossil-drivna samhällen till nollnettoutsläpp (grön omställning) samt digital integration. I Rwanda finns stort intresse för lärande från nordiska företag kring innovation och kunskap, inte minst inom områdena hållbara städer, avfall-till-energi och förnybar energi/energieffektivitet.

Senast uppdaterad:
2023-05-11 11:06