Communicate more

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Huvudsyftet med detta projekt är att skapa en digital gränsöverskridande plattform med en 24/7 chatrobot som förbättrar alla tre länders möjligheter till en effektiv digital kommunikation. Vi vill förbättra vår gränsöverskridande digitala kommunikation mot medborgare som är vår målgrupp. Informationen kommer att publiceras på fem språk (finska, svenska, norska, engelska och samiska). Det övergripande syftet för detta projekt är att förbättra effektiviteten i informationsleveransen av Nordkalottens gränsetjänst genom att a) ta i bruk nya digitala verktyg (chattrobot) och b) genom att förbättra kvaliteten och omfattningen av den digitala gränsöverskridande informationsplattform. Under detta projekt kommer vi att anordna 2-3 workshops och utveckla en fungerande digital plattform som ökar mobiliteten över nationsgränserna i Finland, Sverige och Norge. Detta projekt kommer att förbättra strategisk samhällsutveckling, samarbete lokalt, regionalt, nationellt och trilateralt

Senast uppdaterad:
2023-11-15 10:11