Bottenviksbåge Bothnian Arc rf 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Främjande av språklärande (motivera barnens att studera svenska i Finland och finska i Sverige.) COVID-19-pandemin har visat att fungerande digitala tjänster är avgörande. Föreningen ska fungera som en plattform för utveckling av hållbara digitala tjänster över gränsen i regionen för att främja samarbetet mellan Bothnian Arcs medlemskommuner och för att nå de mål som finns utpekade i verksamhetsplanen. En ny verklighet behöver nya lösningar. Föreningen ska arbeta för att stärka sin egen kapacitet och kunskap om digitala tjänster men också för att delta i utvecklingen av hållbara digitala tjänster på regional och internationell nivå. Luleå kommun och Uleåborg stad har redan undertecknat avsiktsförklaringen Join Boost Sustain. Det är en avsiktsförklaring om att med gemensamma krafter främja en hållbar digital omvandling av städer och samhällen i EU. Arbetet med implementeringen av avsiktsförklaringen sker under EU-kommissionens DG Connects[1] ansvarsområde. Föreningen främjar genomföran

Senast uppdaterad:
2024-04-12 17:05