Nordisk vidensopsummering om virksomme indsatser for inklusion af unge

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det søkes om midler til oversettelse av den nordiske kunnskapssammenstillingen om utsatte unge, utenforskap og inkludering. For å utvide målgruppen for rapporten til et bredere publikum ønsker vi at rapporten oversettes til engelsk. Dette vil også gjøre rapporten tilgjengelig for et bredere publikum både innenfor og utenfor Norden.

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:57