The path to climate justice

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Detta projekt kommer att starta en debatt om klimatförändringar med två samtal inför COP27, som involverar klimataktivister, yrkesverksamma och allmänheten. Samtalen kommer att vara en del av en heldags klimatkonferens som äger rum i Köpenhamn. Bakgrunden är att det krävs drastiska åtgärder omedelbart om människor – särskilt i den globala södern – inte ska möta allvarliga konsekvenser av klimatförändringarna. Stora utmaningar är hur man mobiliserar hjälpen för klimatanpassning, som de rika länderna har lovat de fattiga länderna och hur man ska hantera frågan om förlust och skadestånd, som vanligtvis drabbar de fattigaste länderna. COP27 är ett nyckelevenemang där politiker och beslutsfattare har möjlighet att agera och de nordiska länderna kan vara nyckelaktörer då vi är kända för att vara föregångare när det gäller gröna lösningar och internationellt bistånd. Dessutom kan mobilisering av ungdomsaktivism i dessa frågor inför COP27 också stärka uppmaningen till handling.

Senast uppdaterad:
2023-10-06 14:52