Naturbaserte løsninger i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Satsingen skal fremme det nordiske arbeidet med å sikre overlevelse av biotoper, sprednings-korridorer, genetisk mangfold, sammenhenger i landskapet og restaurering, slik at det bidrar til klimatilpasning og/eller å begrense klimaendringer samt bevaring av biologisk mangfold. Initiativet består av flere leveranser som omfatter kunnskapsinnhenting, koordinering av innsats og kommunikasjon samt gjennomføring av praktiske tiltak for å samle informasjon om metoder og best practice. I tillegg vil det styrke arbeidet med genetiske ressurser som grunnlag for klimatilpasning og klimatiltak gjennom NordGen's arbeid.

Senast uppdaterad:
2021-07-07 11:14