MidtSkandia 2021- 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

MidtSkandia skall göra det bättre och enklare att leva och verka i gränsregionen Västerbotten / Nordland (Helgeland). Det gör vi huvudsakligen på två sätt. 1: vi identifierar och tar tag i gränshinderfrågor. 2: vi driver olika typer av gränsregionala utvecklingsprojekt. Som en av Nordiska Ministerrådets gränskommittéer bidrar vi till att förverkliga visionen om världens mest hållbara och intregrerade region.

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:15