Svalbardgruppen - Sømløst helsesamarbeid over landegrensen ved ulykker og kriser

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Prosjektet skal gjennom en kartlegging av regelverk som skaper hindringer for grensekryssend samarbeid, vise hvordan Norden kan utvikle felles mekanismer og kapasiteter som i en krisesituasjon kan sikre sømløs helsebistand i Norden, Europa og eventuelt globalt, herunder hvordan erfaringene fra det nordiske samarbeidet kan gjøres tilgjengelig for andre regioner som ønsker å utvikle regionalt beredskapssamarbeid. Erfaringene fra arbeidet benyttes som grunnlag for Nordisk helseberedskapsøvelse 2023 og 2024.

Senast uppdaterad:
2023-10-23 11:11