Strategisk nordisk ambassadesamarbejde i Chile 2024-2025: Pushing Back the Push-back

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det har det siste tiåret vært en positiv utvikling i flere latinamerikanske land rundt likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter og helse (SRHR). Flere land i regionen har videre spilt en aktiv rolle for å fremme likestillingsagendaen i multilaterale fora. Samtidig gjenstår det store utfordringer på landnivå, blant annet når det kommer til vold mot kvinner, økonomisk likestilling og SRHR. Særlig temaer innen SRHR er kontroversielle i flere land og møter motstand. De nordiske ambassadene i Chile (Danmark, Norge, Sverige, Finland) vil jobbe strategisk sammen for å fremme likestilling, SRHR og å bygge allianser. Det vil gjøres gjennom samarbeid på myndighetsnivå og med sivilsamfunn, gjennom ulike aktiviteter. Målet er å bidra til å styrke likestillingsagendaen og å skape et varig samarbeid med sentrale chilenske aktører på disse områdene. Prioriterte temaområder er SRHR, vold mot kvinner, økonomisk likestilling og fremme av likestilling i utenrikspolitikken.

Senast uppdaterad:
2024-05-06 13:59