Arbetsrelaterad dödlighet i Norden/Workrelated deaths in the Nordic countries

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det atypiska och osäkra arbetet har ökat, arbete hemifrån och arbete utanför kontoret/arbetsplatsen har ytterligare ökat exponentiellt, och digitaliseringen av arbetsuppgifterna ökar. Dessa förändringar har stor inverkan på sysselsättningen och arbetsvillkoren, på gränserna mellan arbete och fritid och på kvinnors och mäns rättigheter. Detta är en studie som undersöker uppskattningen av arbetsrelaterade dödsfall som är hänförliga till olika arbetsmiljöexponeringar. Syftet är att genom slutsatser som kan göras på tillgängliga data ta fram praktiska rekommendationer till de nordiska yrkesinspektionerna. Arbetsrelaterad dödlighet skulle kunna minskas genom både kapacitetsuppbyggnad och ökad kunskap för yrkesinspektionerna – men också genom direkta åtgärder som kan införas. Studien kommer att göras i anslutning till ILO:s globala koalition Task Groups on Data, Future of Work och Vision Zero.

Senast uppdaterad:
2024-01-25 09:09