Nordic mechanism for sharing situation awareness in health and social care

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Erfaringene fra håndteringen av COVID-19 pandemien har økt bevisstheten for behovet for en felles situasjonsforståelse, nasjonalt og internasjonalt som en bakgrunn for beslutninger. De Nordiske landene har i dag systemer for rapportering og utarbeidelse av nasjonale situasjonsforståelser. Hensikten med denne Nordiske kartleggingen er å dokumentere det arbeidet som er gjort i de enkelte land for å finne sammenlignbare strukturer og hva som kan gjøre videre i et felles Nordisk samarbeid. Kartleggingen vil danne grunnlaget for utviklingen av et felles Nordisk system for utveksling av det enkelte lands situasjonsforståelse innenfor helse og omsorgssektoren. En felles Nordisk situasjonsforståelse vil styrke de enkelte lands muligheter til å respondere på og minske konsekvensene av fremtidige utfordringer innenfor helse og omsorgssektoren.

Senast uppdaterad:
2024-01-08 12:24