Nordic Master Programme - administration 2019 - 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Utbildningsstyrelsen i Finland administrerar programmet Nordic Master. Avdelningen som ansvarar för Nordic Master, är administratör också för Nordplus Högre Utbildning. Administratören organiserar årligen en utlysning av nya masterprogram samt handleder konsortierna, som har fått medel, i förverkligandet av programmen. Nordic Master är ett ramprogram som erbjuder två-åriga masterprogram på engelska. Programmen ska locka studenter från Norden, Europa och utifrån Europa. Masterprogrammen ska vara forskningsbaserade och samtidigt ha en stark arbetslivsanknytning. Universitet och högskolor i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland kan delta i programmet. I ett konsortium som ansöker om finansiering ska minst tre universitet eller högskolor delta. Programmen samfinansieras mellan Nordiska ministerrådet och universitet och högskolor i Norden. Till skillnad från Nordplus, som är ett nordiskt-baltiskt program, kan enbart nordiska högskolor och universitet del

Senast uppdaterad:
2021-09-07 17:35