ARCTIC HERITAGE: Developing architectural solutions and conservation techniques for unique cultural objects

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Det overordnede målet er å styrke akademia, offentlig sektor, håndverkere og arkitekter (næringsliv), styrke kunnskap og utvikle kompetanse innen områder av felles interesse mellom Russland, Norge og Finland innen arkitektoniske og teknologiske løsninger for bevaring og bærekraftig forvaltning av arktiske unike kulturelle bygninger av tre, som kombinerer gamle tradisjonelle og innovative tilnærminger. Ulike land trenger ekspertise for å håndtere unike objekter, mens de nordlige universitetene, næringslivet er interessert i å tiltrekke seg mer kompetanse for å fylle ut hull og utvide samarbeidet med både nasjonale og internasjonale partnere. Et ekspertnettverk vil derfor realiseres gjennom organisering av studieturer, kompetanseutveksling og sluttkonferanse. Dette vil videre tjene som intellektuell ressurs ("Think Tank" Hub) som direkte bidrar fra tekniske funn basert på trekultur-objekt i Arkhangelsk-området.

Senast uppdaterad:
2023-02-21 15:00