ARKO 2021 - 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

2020 og 2021 har vært år med lite aktivitet. Stengt grense har gjort deler av arbeidet utfordrende. Når grensen nå åpnet i august/september har vi på nytt startet arbeidet med handlingsplanen vår. Prosjektet "Kompetanse over grensen" har snart forprosjektet klart. Vi er i gang med et arbeid for å markedsføre kommunene våre via film. Pandemien har vist at noen mennesker ønsker seg ut av storbyene, og det vil vi utnytte. Vi har også utviklet ny hjemmeside: www.arkoregionen.no og www.arkoregionen.se ARKO har gjennomført årsmøte digitalt og Høstmøte fysisk i 2021. Styrgruppen har hatt månedlige møter. I januar sto ARKO på grenseovergangen ved Morokulien en morgen og delte ut kaffe og bolle til alle som skulle til Norge på jobb. Pga av kun av få åpne grenseoverganger, kontroll og tester, har mange svenske som dagpendler til jobb i Norge hatt det ekstra tungt under pandemien. Sammen med kaffe (i termokopp de fikk beholde) og bolle , fikk de kort med takk for innsatsen.

Senast uppdaterad:
2023-08-21 15:13