Samerådet 2023

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Samerådet er en samisk NGO med 9 medlemsorganisasjoner fra Finland, Norge, Russland og Sverige. Samerådet arbeider grenseoverskridende på et bredt felt innenfor det samiske sivilsamfunnet; fra kultursamarbeid, menneskerettigheter, miljøspørsmål til internasjonalt engasjement for å fremme samiske og urfolkssaker. Samerådet deler årlig ut kulturbidrag og arbeidsstipend til samiske kulturprosjekter. Dette er det eneste eksisterende grenseoverskridende finansieringsordning for samiske kulturtiltak, der søkere fra alle land stiller på lik linje. Medel från Nordiska ministerråd ska främja förutsättningarna för samiskt kultursamarbete och dialog över de nordiska gränserna och därmed till tillit och social sammanhållning, bidra till att samiska kulturaktörer ges ekonomiska resurser för produktion och förmedling av kultur såväl över gränserna i Sápmi som övriga Norden, samt till att belysa kulturens roll i hållbar utveckling och möjligheter till grön kulturproduktion och -konsumtion.

Senast uppdaterad:
2024-03-22 15:52