Working group on regulatory issues related to digitalisation

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Foslaget har som mål å etablere en nordisk-baltisk arbeidsgruppe for å undersøke temaer i skjæringspunktet mellom digitalisering og lovgivning. Med digitalisering høyt på den europeiske agendaen, og nytt EU-regelverk på vei, vil det være behov for å utvikle informerte posisjoner som sikrer en verdibasert tilnærming, nye roller og ansvarsområder må forberedes og den nordisk-baltiske regionen kan bidra til å sikre at fremtidig lovgivning er digitaliseringsvennlig. Resultatene av prosjektet vil bidra til nasjonalt arbeid med digitalisering gjennom utveksling av erfaringer og en felles tilnærming til implementering av relevant EU-regelverk.

Senast uppdaterad:
2022-03-10 15:42