Measuring regional tourism and tourism´s environmental impact in the Nordics-a common approach

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet kommer att undersöka förutsättningar och genomföra insatser för att utveckla gemensam nordisk statistisk metod på turismområdet. Projektet genomförs i två delar; en del som fokuserar på att utveckla regionalt och lokalt nedbrytbar statistik och en del som fokuserar på beräkningar av turismens miljöeffekter. I det första steget genomförs en ordentlig inventering och analys av vad som är möjligt och vilka önskemål och förutsättningar som finns för statistikutvecklingen i de deltagande länderna.

Senast uppdaterad:
2022-04-26 13:23