IFI - Integration and learning through sport and play for Ukrainian children in the Nordics

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektets overordnede mål er at tilbyde integrations- og læringsmuligheder for ukrainske flygtningebørn gennem idræt i de nordiske lande, ved at dele og udvikle skalerbare, målrettede, praktiske ressourcer, pilotteste dem og dele dem med en bredere gruppe af interessenter. De specifikke mål er 1) Indsamle god praksis og udvikle materialer i lærings- og integrationsindsatser for ukrainske flygtningebørn gennem idræt, med fokus på skoler og idrætsforeninger 2) Pilot-teste materialer og aktiviteter i de nordiske partnerlande og i forskellige kontekster (skoler, idrætsforeninger mv), og evaluering og forbedring af materialerne 3) Skalere løsningen ved at engagere flere organisationer i integration af ukrainske flygtninge gennem idræt på tværs af de nordiske lande Vi har dannet et stærkt partnerskab af organisationer med komplementær ekspertise på tværs af ikke-formel uddannelse, formel uddannelse, integration, ungdom og sport; fra Danmark, Finland, Island og Norge.

Senast uppdaterad:
2023-01-06 13:42