Nordic Mobility 2 - forstudie

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk Ministerråd har anmodet Danmarks Statistik om at lede et forprojekt, hvor formålet er, at undersøge muligheden for at etablere en permanent grænseregional statistik for Norden. Behovet er aktuelt rejst i en rekommandation fra Nordisk Råd, i Greater Copenhagens handlingsplan for 2022/2023, i de nordiske grænsekomiteer, i Nordisk Ministerråd generelt herunder embedsmandskomiteerne for regionale forhold og arbejdsmarked. Det er planlagt at forprojektet starter i 2022 og afsluttes medio 2023. Forprojektet er forankret i Danmarks Statistik. Det overordnede mål er at planlægge en række delprojekter, hvor det første forventes at starte medio 2023. I delprojekterne skal statistikken udvikles og opbygges. Leverancen fra forprojektet vil være en rapport som omfatter: - Planlægning af aktiviteter og leverancer fra delprojekterne på kort, mellemlang og lang sigt. - Kortlægning af behov via høring af interessenter, evt. delvis opstart af

Senast uppdaterad:
2023-09-28 12:42