IFI - Analyse av data fra prosjektet "Nordic comparative measures on migration and integration"

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk Ministerråd har finansiert og etablert en nordisk database med tall for innvandreres demografi, utdanning og arbeidsmarkedsdeltakelse i Norden. Prosjektet bygger på et samarbeid mellom de nordiske statistikk-kontorene hvor det for første gang presenteres harmoniserte/sammenlignbare tall på innvandrings- og integrasjonsfeltet i Norden. I søknaden foreslår vi å gjennomføre en analyse av de dataene som har blitt samlet inn, hvor vi vil utnytte de innsamlede demografi- og utdanningsdata til å analysere forskjeller i utfall på arbeidsmarkedet for innvandrere i de nordiske landene. Opplegg for analyseplan er nærmere beskrevet i vedlegg til denne søknaden.

Senast uppdaterad:
2021-04-07 09:42