Ungas läsning – vägen framåt för ett socialt hållbart och integrerat Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Statlig myndighet som arbetar utifrån de nationella kulturpolitiska målen som Sveriges riksdag har beslutat om. Kulturrådet har bland annat i uppdrag enligt instruktion att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse samt verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet (2012:515, Instruktion). Kulturrådet lyder under Kulturdepartementet.

Senast uppdaterad:
2024-05-30 13:44