NMKL 2024

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

NMKL ble etablert i 1947 bestående av kjemikere, mikrobiologer, sensoriske analytikere og statistikere fra de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som evaluerer og sertifiserer proprietære metoder, ble etablert i 1999 og innlemmet i NMKL i 2007. Mateksperter fra de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen sluttet seg til NMKL 29. august 2022 og navnet ble endret til Nordic-Baltic Committee on Food Analysis .NMKL er knyttet til Nordisk Ministerråd av EK-FJLS Food, og NMKL-sekretariatet er vert for Havforskningsinstituttet (Org. nr. 971 349 077), i Bergen, Norge siden november 2020. Eystein Oveland er administrerende direktør i NMKL og leder av sekretariatet som leder den daglige driften siden november 2020. Grethe Hyldig er NMKL-president og leder av NMKL-styret siden august 2022. https://www.nmkl.org/

Senast uppdaterad:
2024-03-01 13:08