Nordisk seminar om automatisk anerkendelse

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I 2018 etablerte Nordisk Ministerråd en ad hoc arbeidsgruppe som skulle diskutere ulike måter å implementere et system for automatisk godkjenning (AR) innen den nordiske regionen. Arbeidsgruppen leverte sine anbefalinger i form av et policy dokument i 2019. I etterkant ble det iverksatt et nytt prosjekt som skulle undersøke mulighetene for å implementere AR av kvalifikasjoner fra Grønland, Færøyene og Åland. Prosjektrapporten ble ferdigstilt i 2021. Som en oppfølging av disse to rapportene vedtok Nrodisk Ministerråd en revisjon av Reykjavikdeklarasjonen, som understøtter automatisk godkjenning i alle nordiske land. Dette seminaret inviterer deltakere fra nordiske ENIC-NARIC kontorer samt representanter fra Grønland, Færøyene og Åland, og høyere utdanningsinstitusjoner til å lære om og diskutere utviklingen på området sett i lys av anbefalingene i policy dokumentet. Aktuelle temaer for seminaret vil blant annet være AR av kortere førstesyklusgrader og ettårige masterprogram samt digita

Senast uppdaterad:
2023-08-16 16:21