Nordisk pilotprosjekt for etablering av nullutslippsruter for sjøtransport i Norden

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

I forbindelse med COP 26 samlet de nordiske landene seg om to viktige initiativer om utslippsreduksjoner fra skipsfarten, en ministererklæring om å øke utslippsmålet for internasjonal skipsfart til null utslipp i 2050 og en om etablering minst 6 utslippsfrie, grønne korridorer innen 2025, den såkalte Clydebank Erklæringen. Under nordisk ministerråd er det i 2021 bevilget midler til et fireårig prosjekt for etablering av et veikart for utrulling av bærekraftig nullutslippsdrivstoff til skipsfarten i Norden, som får oppstart vinteren 2022. Med dette som bakteppe kan et nordisk samarbeid om grønn skipsfart inneholde samarbeid om gjennomføring av Clydebank erklæringens målsetning om å etablere minst seks dekarboniserte skipsfartsruter innen 2025.

Senast uppdaterad:
2023-10-02 14:20