Climate Neutral Nordic

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Denna ansökan avser förstudie om nordiska VD:ars syn på höjda klimatambitioner i de nordiska länderna. Resultatet av förstudien kommer att ligga till grund för de övriga paketen i projektet.

Senast uppdaterad:
2022-12-20 13:34