Northern Lights 2020

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Indsatsen omhandler det nordiske analysesamarbejde og udarbejdelse af Northern Lights publikationen hver andet år baseret på aktiv nordisk deltagelse i en række internationale komparative studier på uddannelsesområdet (PISA, TALIS, TIMMS, PIRLS, ICCS). Nordisk Ministerråd har siden 2003 bidraget til udarbejdelsen af Northern Lights publikationerne. Målet er at udnytte det store datagrundlag fra de internationale studier til brug for fællesnordiske analyser, der kan belyse ligheder og forskelle mellem de nordiske uddannelsessystemer. Der indgås et samarbejde med IEA i forhold til forskningspublikationen Northern Lights 2020 for at styrke forskningskvalitet og formidling af resultater. På baggrund af indstillingen fra det nordiske evalueringsnetværk har EK-U besluttet at anvende ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study) data i det nordiske analysesamarbejde ’Northern Lights 2020’ med mulighed for at sætte fokus på samfundsmæssige trends i de nordiske lande, der kan

Senast uppdaterad:
2021-02-22 12:22