FEJL

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Den nordiska arbetsmiljökonferensen är en tvådagarskonferens där vi utforskar och diskuterar aktuella frågor inom arbetsmiljö i Norden. De nordiska arbetsmiljömyndigheterna fortsätter att ha långvariga samarbeten mellan länderna. En viktig och återkommande del av detta samarbete är Den nordiska arbetsmiljökonferensen, som arrangeras vartannat år på roterande basis mellan de nordiska länderna. I år är Norge värdland för konferensen som ordnas online den 12-13.11.2024

Senast uppdaterad:
2024-06-13 08:48