Global and Nordic Youth Engagement for Stockholm +50 incl. premeeting in connection to UNEA 5.2 in Nairobi

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Stockholm+50 Youth Task Force kommer att leda och underlätta förberedelser, insatser och engagemang för unga människor i processen inför och under Stockholm+50, inklusive ett förmöte i anslutning till UNEA 5.2 i Nairobi. Projektet syftar till att etablera barn och unga som jämlika partners och intressenter i förarbete och genomförande av beslutsprocesser som sker vid/på Stockholm+50. I Norden kommer vi med hjälp av detta projektet att fokusera på att bjuda in, konsultera och koordinera unga från norden-baltikum så att deras röster bidrar i det globala arbetet. Vi vill dra lärdomar av tidigare processer för ungdomsinvolvering i norden och bolla detta mot den globala grupp av unga som kan leder och styr hur vi tar tillvara på resultatet från det stör konsultationsarbetet. Genomgående kommer vi att arbeta för att stärka makten hos unga från olika bakgrunder och delar av världen så att de kan delta i beslutsprocesser, höras och bidra med egna perspektiv inför och under konferensen.

Senast uppdaterad:
2023-06-09 14:52