NMDD ramkontrakt 2024-2026

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Arbeidsgruppen har ansvar for aktiviteter innenfor mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd. Antimikrobiell resistens som kan overføres fra mat eller dyr er inkludert i vårt ansvarsområde. Arbeidsgruppen arbeider for å bidra til at mattilsynene i Norden arbeider mest mulig effektivt, tidsriktig og harmonisert. Dette gjøres ved å holde oversikt over situasjonen i Norden, ta initiativ til samarbeid og utarbeide forslag til mål og aktiviteter som er i overenstemmelse med Ministerrådets prioriteringer. NMDD initierer også nettverk på relevante områder slik at de fungerer som effektive møteplasser og medvirker til gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling.

Senast uppdaterad:
2024-02-26 13:41