Grønne skipsfartskorridorer i Norden - andre fase av pilotprosjektet

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Barrierene som ble identifisert i pilotstudien må det jobbes videre med, inkludert i samarbeid med relevante aktører, med sikte på å finne felles løsninger og berede grunnen for realisering av de mulige grønne korridorene. Arbeidet skal ta utgangspunkt i resultatene fra pilotstudien, men ikke avgrenses strengt til de identifiserte seks korridorene dersom videre arbeid viser at det er andre korridorer som er modnet videre i parallell. Videre skal arbeidet ha et utvidet fokus til også å se på relevante ruter for grønne skipsfartskorridorer mellom Norden og våre naboland, herunder særlig Tyskland, Baltikum, Polen og UK.

Senast uppdaterad:
2024-02-12 08:57