Portal for språkteknologi for små språk i Norden / A language technology portal for lesser used languages in the Nordic countries

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Mangel på språkteknologi ekskluderer brukere av små språk fra å delta i det digitale fellesskapet. Ved å gjøre språkteknologi tilgjengelig for brukere av små språk, bidrar dette prosjektet til målet om at alle borgere i Norden skal med i den digitale utviklingen og dermed til et sosialt bærekraftig Norden med fokus på digital inkludering. Prosjektet er en del av initiativet Små språk i Norden og skal munne ut i en brukervennlig portal for språkteknologiverktøy for små språk. Portalen skal drives av Divvun-gruppa ved Universitetet i Tromsø, og vil sørge for at brukere av små språk får informasjon om og bedre tilgang til språkteknologi på en forståelig måte, og på alle digitale plattformer.

Senast uppdaterad:
2023-10-12 14:30