Havforvaltning og klima

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Programmet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlag og samarbeid om hvordan klimaendringene og havforsuring i nordiske havområder kan innarbeides i en helhetlig/integrerad, og hållbar økosystembasert forvaltning for å sikre 1) rene, rike og produktive nordiske hav 2) en god overgang til karbonnøytralt samfunn 3) en fremtidig bærekraftig havøkonomi. Programmet vil blant annet bygge på resultatene fra arbeidet i den tidligere ad hoc arbeidsgruppen om Hav og klima.

Senast uppdaterad:
2021-12-14 22:02