Evaluation and monitoring of the activities of youth organisations in the Nordics

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Projektet kartlägger hurdana metoder, verktyg och handlingssätt de olika nordiska länderna har för att värdera och följa kvaliteten av verksamheten i ungdomsorganisationer i tredje sektorn. Projektet strävar till att kartlägga de bästa praxis ungdomsorganisationer i alla de nordiska länderna har för att värdera och följa kvaliteten i sin verksamhet. Projektet producerar sammanfattad kunskap om de bästa praxis (best practicies) samt samlar ihop en situationsbild om läget av effektivitetsvärdering i ungdomsorganisationer i de olika nordiska länderna. De praktiska verksamhetsmodellerna skapar goda tips om utvärdering av verksamhet för ungdomsorganisationerna och en bredare situationsbild skapar i sin tur tilläggsvärde speciellt för den statliga administrationen i de nordiska länderna.

Senast uppdaterad:
2024-01-19 12:49