HSSD ramkontrakt 2024-2026

Gå tillbaka till föregående sida

Projektbeskrivning:

Nordisk arbejdsgruppe for sund, sikker og bæredygtig mad (HSSD). HSSD's ansvarsområde omfatter aktiviteter inden for ernæring, mad og toksikologi med et særligt fokus på risk-benefit vurdering og generel vurdering af fødevarer og fødevareforbrug. HSSD har ansvaret opfølgning af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) og den tredje nordiske monitorering (NORMO) vedrørende kost, fysisk aktivitet og overvægt. HSSD vil fortsat følge op på intentionerne i "Nordisk handlingsplan for sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet", eksempelvis med fokus på ernæring, mærkning, partnerskaber og bæredygtigt fødevareforbrug.

Senast uppdaterad:
2024-03-05 13:27